Sishu Ananta Ashram
At- Arilo, Po-Sudarshan,
Tirtol, Jagatsinghpur-754162
anantabaliatrust@rediffmail.com
Contact: +91-7894485289